Съботно Училище „ДОБРОДЕТЕЛИ“ за Деца

За първи път в България, Voice Academy съвместно с фондация ФРУД организират съботно училище „Добродетели“ за деца от 7 до 11 години, на базата на цялостна холистична система и проверена методика.

Нашият живот се определя от решения, които са базирани предимно на навици и ценности, които ни помагат да се чувстваме пълноценни. Това са добродетелите и изучаването им от деца гради характер, който ще им помага да преодоляват трудностите по пътя на живота.

Уроците по добродетели са светски, изцяло разработени за български съвременни деца. Базирани са основно на пословици, приказки и песни от български /славянски/ тракийски корен и действителни исторически случки. Програмата се състои от 29 урока и е подходяща за ежеседмичен годишен курс за деца от 7 до 11 годишна възраст.

Водещ на програмата:

Камелия Данкова – дългогодишен музикален педагог, композитор, художествен ръководител на ВС „Индиго“. Интересът свързан със себепознанието и умението да обичаме себе си я провокира да завърши магистърска програма “Артистично-психо социални практики“ към НБУ. Убедена е,че само човек, който познава и приема себе си може да бъде полезен на децата. Затова не спира в стремежа си за израстване – обучителни програми по Ненасилствена комуникация, добродетели, редица семинари в системата Шулверк на Карл Орф, музикотерапия, “Готини родители“, духовни школи и др.
Вярва в потенциала и силата на децата и в отговорността на родители и учители за пълноценно му осъществяване.

Програма:

Сетива и основни понятия свързани с добродетелите. /2 урока/

Добродетели свързани с ума. /5 урока – Истина, Почтеност, Искреност, Търсене на знание и Оптимизъм/.

Добродетели свързани с тялото. /5 урока – Правилно използване на времето, Постоянство, Даване, Благодарност, Самостоятелност/

Добродетели свързани с емоциите. /5 урока – Уравновесеност, Удовлетвореност, Търпение, ПроРеципрочност, Себеприемане/

Добродетели свързани с психиката. /6 урока – Щастие, Толерантност, Щедрост, Милосърдие, Доброта, Отдаденост/

Добродетели свързани с духа/връзката с цялото. /5 урока – Лоялност, Ценене на всички култури, Загриженост за другите, Братство, Всеразбиране/

Заключителен урок.

Заниманията ще се провеждат всяка събота от 14.00ч. до 15.00ч. в сградата на Voice Academy на адрес, ул. цар Самуил 62

Заповядайте на индивиадуална среща с екипа ни, където ще можете да получите отговор на всички Ваши въпроси.

Краен срок за записване: 15-ти февруари 2017 год.

Телефон за връзка с нас: +359 878 57 39 01
http://www.voiceacademy.bg/