Снежана Бахчеванова

Снежана Бахчеванова е с дългогодишен опит като преподавател по пиано, музикална теория и практика, хармония и мелодия, история на музиката и хорознание. Обича професията си на учител и за нея е от изключителна важност общуването й с учениците, основано на уважение, доверие и любов. С всеотдайност и пълна подкрепа предава опита си на младите музикални педагози.
Работата й във Voice Academy й дава възможност да осъществи идеята за съвременно музикално образование, в основата на което е залегнало разбирането за създаване на комплексни певци – артисти.

Учебник “Хармония” – първа част

50.00лв.

Какво е Хармония?

Хармония е наука за строежа на акордите и техните взаимоотношения. Тя е средството, чрез което можете да изразите и обогатите музиката, която изпълнявате, творите или интерпретирате. Тя е едно от главните музикални средства, а именно: мелодия, ритъм, хармония, темпо и динамика.

Какво е необходимо за да уча Хармония?

Направете теста за самопроверка на знанията по музикална теория и практика, и ако имате базисни умения за свирене на пиано или китара, то вие сте готови да направите своите първи смели и вдъхновяващи стъпки в света на Хармонията.

Защо да уча Хармония?

След овладяване на основните знания и умения в музикалната грамотност, следващ етап от формирането на един артист-изпълнител е развитие на творческите му способности. Хармонията като музикална дисциплина е начинът, чрез който всеки музикант получава възможността да изрази себе си и своя мироглед със средствата на музиката. Ще можете да създавате акомпанимент, аранжимент, съпровод, авторска музика (инструментална или вокална).

Мога ли да използвам този учебник като самоучител?

Този учебник не е самоучител. Всеки, който обаче познава музикалната теория и практика на високо ниво и свири на пиано или китара, може да премине курса на обучение самостоятелно. 

Колко време ми е необходимо за да овладея Хармонията като музикално изразно средство?

Времето за овладяване на Хармонията зависи от постоянството и честотата на заниманията, от това да не се пропускат задачите и да се правят упражненията за самостоятелна работа. Всеки може да учи със свое темпо, в зависимост от целите, които си е поставил.

Какъв вид Хармония е застъпен в този учебник – класическа или джаз-хармония?

По отношение на хармонията, било тя класическа или джаз има разнообразна и богата литература, различни системи и подходи. Тук ще откриете, онези първи стъпки, които ще ви въведат в това какво е джаз хармония, като се имат предвид и някои основни понятия дошли от класическата хармония, обясняващи взаимовръзките и отношенията между акордите, между акордите и мелодията, ритъма, тембъра и т.н.  

До какво ниво на владеене на Хармонията мога да разчитам с изучаване на материала в този учебник?

Целта на този учебник по Хармония е да получите основни знания и умения за използването на акордите, за съчетаването на мелодия и хармония, за създаването на съпровод, за разбирането на акордовите символи (букви и цифри) и за ориентирането в различните програми за създаване на аранжимент (например: Hooktheory). 

Каква е структурата на учебника?

  • Учебникът се състои от 10 теми. 

Всяка тема започва с въпроса: Какво ще научите? 

Ясно са обособени стъпките във всеки урок: 

  1. Теория
  2. Задачи 
  3. Импровизация 
  4. Самоподготовка 

Интерес представляват и Приложенията в края на учебника, които са дадени за бърза справка за основните понятия в музиката, за обобщение и допълнение към темите.

Пожелавам ви успех и творческо вдъхновение!

И не забравяйте: “Грешни творчески хрумвания няма. Трябва само да се подредят логично и искрено взетите решения да стигнат до по-голям кръг слушатели.”

-
+

Снежана Бахчеванова

Снежана Бахчеванова е с дългогодишен опит като преподавател по пиано, музикална теория и практика, хармония и мелодия, история на музиката и хорознание. Обича професията си на учител и за нея е от изключителна важност общуването й с учениците, основано на уважение, доверие и любов. С всеотдайност и пълна подкрепа предава опита си на младите музикални педагози.
Работата й във Voice Academy й дава възможност да осъществи идеята за съвременно музикално образование, в основата на което е залегнало разбирането за създаване на комплексни певци – артисти.

Нямате артикули в количката