ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Краен срок за кандидатсване

30 септември 2022 г

Необходима информация

Всички полета във формата за кандидастване са задължителни

Контакт с кандидата
   Контакт с родител/настойник

   Забележка: Цялата попълнена от кандидата информация ще бъде изпратена с копие до него и родителя на посочените E-mail адреси.

   Информацията, която сте изпратили чрез формата за кадидастване ще бъде третирана като поверителна и няма да бъде споделяна публично от Voice Academy.

   Благодарим ви. Вие успешно попълнихте формата за кандидатстване в програмата. Ще получите имейл с потвърждение.