Отново заедно в сградата на Voice Academy от 1-ви юни

Вече нямаме търпение да споделим, че Voice Academy отново отваря врати на 1-ви юни и ще можем да провеждаме на живо всички наши занимания. За да сме здрави и за да можем да бъдем заедно и да творим музика и да общуваме спокойно, трябва да спазим всички здравни предписания, препоръки и мерки, които ще гарантират безопасността, както на нашите преподаватели, така и на всички вас, нашите прекрасни ученици, посетители и родители в любимата сграда на Voice Academy.

Какво e необходимо да знае всеки родител/ученик:

 • На входната врата на училището ще бъде измервана телесната  температура на всеки ученик. Моля, имайте предвид, че всеки с телесна температура над 37.4 няма да се допуска в сградата
 • Учениците ще бъдат приемани и изпращани на входната врата на училището. 
 • За да се избегне събирането на много хора в затворено помещение родителите / придружителите ще чакат децата извън сградата.
 • При пристигане се позвънява на входната врата и след като човек от отдел „администрация“ отвори, детето се качва само по стълбите. Следва дезинфекция на ръцете и предаване на преподавател.
 • При напускане родителят позвънява на входната врата и/или на мобилния телефон на училището и детето слиза. При необходимост ще бъде придружено от преподавател или човек от отдел „администрация“.
 • Ученици във видимо недобро здравословно състояние няма да бъдат допускани в сградата.
 • На входната врата на етаж 1 ще има поставен дезинфектант: молим всички посетители да го използват при влизане.
 • Потокът на влизащи и излизащи от сградата ще бъде организиран, така че да се спазва необходима дистанция от 1,5 метра. Молим да се съобразите с това, защото е възможно забавяне на предаването на детето.
 • Всички контактни повърхности в кабинетите ще бъдат дезинфекцирани след всеки урок.
 • Във връзка с тази точка ще е съобразен и индивидуалният график на учениците.
 • Ако по време на престоя си във Voice Academy учениците използват носни кърпички, пластмасови шишета или друг вид отпадък, молим ви да имате предвид че е желателно сами да ги изхвърлите в кошчетата за боклук.

Мерки за дезинфекция предприети от Voice Academy:

 • Осигурени дезинфектанти на ключови места в училището, както и във всеки кабинет.
 • Преподавателите ни ще минават задължителен здравен филтър ежедневно.
 • Всички в отдел „администрация“ ще носят защитни шлемове.
 • Ще се провежда задължителна допълнителна дезинфекция в общите части на сградата, както и в санитарните помещения.
 • Почистване и дезинфекция на вентилационните и климатични филтри ще се извършва ежеседмично.
 • След всеки ученик кабинетът задължително ще се проветрява 5 мин., дезинфектират повърхностите, както микрофоните и музикалните инструменти.
 • Дръжките на кабинетите се обработват със спрей дезинфектант след всеки ученик.
 • При влизането на нов ученик в кабинет учителят дезинфекцира ръцете му.
 • В груповите уроци по музикална теория и практика, танци и сценично поведение ще се спазва 1.5 метра дистанция между учениците, като максималната група ще бъде от 3-ма ученика.