Урок при любим учител

от Снежана Бахчеванова

Здравейте, колеги,

Темата, по която ще споделя размисли и страсти е “Урок при любим учител.”

Думите – Моля, Благодаря, Извинявай – са вълшебните думи в общуването между хората. Те отварят доверието между тях, свободата да бъдат себе си и умението да се вслушват в думите и тяхното съдържание.

1. Един урок започва с това Учителят да стане и да посрещне Ученика. Да отвори широко вратата и простичко да му се усмихне. Да го покани да подреди работното си място и да се разположи удобно.

“Всеки ученик е бъдещ велик човек.”

2. Урокът започва с ясния мотив, че днес Учителят ще предаде свое знание на Ученика и то е практически приложимо и ценно. 

“Учителят винаги предава своето знание, а не го демонстрира като превъзходство.”

3. Урокът има Тема и Учителят се придържа към нея чрез всички дейности: пеене, свирене, отгатване, построяване, творчество, определяне и писане. Добре е Ученикът да бъде информиран какво учи, т.е. темата може да бъде написана от самия ученик в тетрадката. Темата да е ясна, точна и проста.

“Учител и Ученик имат обща цел и я осъществяват заедно.”

4. Урокът е време, в което Учителят задава въпроси за да провери нивото на Ученика, но така, че и самият Ученик да разбира своя напредък и зони за развитие. Добре е Учителят да подкрепя любознателността на Ученика, като му дава възможност да задава въпроси.

“Добре е да се задават въпроси и няма глупави въпроси.”

5. Учителят поощрява успехите на ученика и ги изразява чрез цвят, чрез предмет, чрез игра, чрез рисунка, чрез аплодисменти, по-рядко браво и т.н. Целта на Учителя е да мотивира Ученика, като първо му показва успехите, а след това го научи на себеконтрол и критично отношение в изпълнението на поставените задачи.

“Играта е в основата на човешкото развитие и усъвършенстване.”

6. Темпото на работа е постоянно и с умерена бързина. Учителят е в постоянен контакт с Ученика и интерес към него, дори при изпълнение на самостоятелна задача.

“Урокът е време на споделяне, съпричастност и момент на двустранно развитие. И двете страни винаги има какво да научат една от друга. Не го забравяйте!”

6. Урокът завършва с изразяване на доволство от свършената работа и надежда за ползотворни бъдещи срещи (не обещания). 

“Споделяне и обсъждане на краткосрочни и дългосрочни цели.”

7. Учителят избира учебна програма и учебник и ги следва до края, като дава допълнителен материал от други системи.

“Липсата на последователност е по-тежка от липсата на система.”